Montesquieu Institute: from science to society

Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

foto Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoffvergrootglas Klaas Dijkhoff (1981) is sinds 20 maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Dijkhoff was hij docent recht aan de Universiteit van Tilburg en aan Hogeschool InHolland, en voorts eigenaar van een adviesbureau op juridisch en ict-gebied. Hij was tot 2013 lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda. De heer Dijkhoff was als Kamerlid onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet, en eerder woordvoerder Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Klaas Henricus Dominicus Maria (Klaas)

2.

Personal data

Place and date of birth
Soltau (Duitsland), 13 January 1981

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1998

4.

Main functions and occupations

 • projectleider ECTS-label, from 2004 until 2005
 • docent recht, retorica, politieke theorie, Universiteit van Tilburg, from 2005 until 2009
 • onderzoeker (promotieonderzoek oorlogsrecht), Universiteit van Tilburg, from 2005 until 2009
 • docent recht, Hogeschool InHolland, from 2009 until June 2010
 • vennoot/zelfstandig adviseur (juridisch en ict/websites/social media), "Dijkhoff Advies Groep", from 2009 until 2010
 • lid gemeenteraad van Breda, from 11 March 2010 until 7 February 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 March 2015
 • staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, from 20 March 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

5.

Party political functions

Previous
 • secretaris VVD afdeling Breda, from 2007 until 2008
 • lid VVD-partijcommissie defensie, from 2007 until 2009
 • vicevoorzitter VVD afdeling Breda, from 2008 until 2009
 • lid partijraad VVD, from 2008 until 2010
 • lid programmacommissie VVD Tweede Kamerverkiezingen 2010
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Breda, from 2010 until 2012
 • VVD-campagneleider verkiezingen 2014

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in Breda, 2010

6.

Other positions

Previous
 • student-lid Universiteitsraad, from 2001 until 2002
 • lid onderwijsbestuur, juridische faculteit, Universiteit van Tilburg, from 2002 until 2003
 • lid 4 mei-comité Tilburg, from 2003 until 2010
 • lid Raad van Advies Magister JFT (faculteitsvereniging rechten Tilburg), from 2005 until March 2015
 • personeelslid faculteitsraad, from 2006 until 2008
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, from October 2011 until November 2012
 • lid NAVO-Assemblée, from October 2011 until November 2012
 • ombudsman Hogeschool InHolland, from September 2013 until March 2015
 • lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), from October 2013 until March 2015

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, until 2012
 • voorzitter ministeriële werkgroep vluchtelingenstroom, from August 2015

7.

Education

Secondary education
 • gymnasium te Eindhoven

Academic education
 • Nederlands recht: internationale richting, Universiteit van Tilburg
 • onderzoeksmaster 'Grondslagen van het recht' (M.Phil), Universiteit van Tilburg (cum laude)

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, 20 December 2010

Internships
 • topkadertraining, Kadercursus Masterclass, zomerschool, Haya van Somerenstichting

8.

Activities

als parlementariër
 • Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • Bracht in 2015 een wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs'ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs'ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)

9.

Miscellaneous

uit de privésfeer
Zijn vader was officier, zijn moeder verpleegster

woonplaats
Breda

hobby's
sport (hardlopen, fitness)

10.

Publications

publicaties
"War, Law and Technology" (dissertatie, 2010)

literatuur/documentatie
 • Nicole Besselink, "'Justitie is toch geen stageplek', Trouw, 21 maart 2015
 • Annemarie Kas, "Dijkhoff: een talent van de harde lijn", NRC Weekend, 21 en 22 maart 2015

11.

Family

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
H.M.C. Dijkhoff, Henricus Marikus Cornelis

moeder
P.D.M. Thijssen, Petronella Dominicus Maria