Montesquieu Institute: from science to society

Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

foto Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoffvergrootglas Klaas Dijkhoff (1981) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was docent recht aan de Universiteit van Tilburg en aan Hogeschool InHolland, en voorts eigenaar van een adviesbureau op jurdisch en ict-gebied. Hij was tot 2013 lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda. De heer Dijkhoff is als Kamerlid onder meer woordvoerder cybersecurity, inlichtingendiensten, terrorisme en Voetbalwet.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

1.

voornamen (roepnaam)

Klaas Henricus Dominicus Maria (Klaas)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Soltau (Duitsland), 13 januari 1981

3.

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1998

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • projectleider ECTS-label, van 2004 tot 2005 
 • docent recht, retorica, politieke theorie, Universiteit van Tilburg, van 2005 tot 2009 
 • onderzoeker (promotieonderzoek oorlogsrecht), Universiteit van Tilburg, van 2005 tot 2009 
 • docent recht, Hogeschool InHolland, van 2009 tot juni 2010 
 • vennoot/zelfstandig adviseur (juridisch en ict/websites/social media), "Dijkhoff Advies Groep", van 2009 tot 2010 
 • lid gemeenteraad van Breda, van 11 maart 2010 tot 7 februari 2013 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 juni 2010 

5.

partijpolitieke functies

vorige
 • secretaris VVD afdeling Breda, van 2007 tot 2008 
 • lid VVD-partijcommissie defensie, van 2007 tot 2009 
 • vicevoorzitter VVD afdeling Breda, van 2008 tot 2009 
 • lid partijraad VVD, van 2008 tot 2010 
 • lid programmacommissie VVD Tweede Kamerverkiezingen 2010 
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Breda, van 2010 tot 2012 
 • VVD-campagneleider verkiezingen 2014 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in Breda, 2010 

6.

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies Magister JFT (faculteitsvereniging rechten Tilburg), vanaf 2005 
 • ombudsman Hogeschool InHolland, vanaf september 2013 
 • lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), vanaf oktober 2013 

vorige
 • student-lid Universiteitsraad, van 2001 tot 2002 
 • lid onderwijsbestuur, juridische faculteit, Universiteit van Tilburg, van 2002 tot 2003 
 • lid 4 mei-comité Tilburg, van 2003 tot 2010 
 • personeelslid faculteitsraad, van 2006 tot 2008 
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van oktober 2011 tot november 2012 
 • lid NAVO-Assemblée, van oktober 2011 tot november 2012 

afgeleide functies, presidia etc.
lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, tot 2012

7.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te Eindhoven 

academische studie
 • Nederlands recht: internationale richting, Universiteit van Tilburg 
 • onderzoeksmaster 'Grondslagen van het recht' (M.Phil), Universiteit van Tilburg (cum laude) 

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, 20 december 2010 

stages e.d.
 • topkadertraining, Kadercursus Masterclass, zomerschool, Haya van Somerenstichting 

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) 

9.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was officier, zijn moeder verpleegster

woonplaats
Breda

e-mailadres
k.dijkhoff@tweedekamer.nl

hobby's
sport (hardlopen, fitness)

10.

publicaties/bronnen

publicaties
"War, Law and Technology" (dissertatie, 2010)

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
H.M.C. Dijkhoff, Henricus Marikus Cornelis

moeder
P.D.M. Thijssen, Petronella Dominicus Maria