Montesquieu Institute: from science to society

Achtergrond: Van Tweede naar Eerste Kamer en vice versa

Wednesday, November 25 2020, 10:28

Het is mogelijk om zowel op de kandidatenlijst voor de Tweede en Eerste Kamer te staan, maar uiteraard kan iemand slechts van één Kamer lid zijn. Bij een benoeming moet worden gekozen voor het lidmaatschap van één van beide Kamers.

Er zijn talloze voorbeelden van Eerste Kamerleden die (tussentijds) Tweede Kamerlid werden, zoals Van der Stoel (PvdA), Van der Spek (PSP), Wiebenga (VVD), Van Raak (SP), Markuszower (PVV) en Van Rooijen (50PLUS).

De weg andersom (van Tweede naar Eerste Kamer), kwam ook voor, zoals Lankhorst (PSP), Eversdijk (CDA), Korthals Altes (VVD), Kees Zijlstra (PvdA) en Van Rooijen (50PLUS).

Op de kandidatenlijst van FVD voor de Eerste Kamer in 2019 stond het (toen) zittende Tweede Kamerlid Theo Hiddema. Verder stonden daar ook Henk Otten en Paul Frentrop op, die in 2017 op de FVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stonden (op respectievelijk plek vier en vijf). Bij een vacature in de Tweede Kamer bij FVD komen zij dus mogelijk in aanmerking voor de opvolging.

Aanvaarding van de benoeming en vertrek uit de Eerste Kamer betekent dat er dan in de Eerste Kamer een vacature ontstaat.