Montesquieu Institute: from science to society

Adviesrapport van de ROB: besturen door akkoorden noodzakelijk en onmisbaar

Thursday, March 19 2020, 11:53

DEN HAAG (PDC) - De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 12 maart het adviesrapport 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst' aangeboden aan premier Rutte. De ROB heeft voor dit adviesrapport geanalyseerd hoe het proces van akkoorden sluiten verloopt en geeft op basis daarvan tien aanbevelingen.

Uit het onderzoek blijkt de grote waarde van het sluiten van akkoorden tussen de politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Door al deze partijen te betrekken in het zoeken naar maatschappelijke oplossingen wordt het democratische gehalte van dit proces verhoogd. Ook vergroten breedgedragen akkoorden de uitvoeringsmogelijkheden en zetten ze aan tot cocreatie en innovatie, aldus de Raad.

In het rapport adviseert de Raad het Rijk onder andere om van tevoren een goede onderbouwing en heldere kader- en doelstellingen te formuleren. Daarnaast moeten alle belanghebbende partijen worden vertegenwoordigd bij onderhandelingen en moet ook het parlement betrokken worden in het proces. Zo kunnen maatschappelijke akkoorden gesloten worden met de onmisbare inbreng van de samenleving en mede-overheden.

Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur