Montesquieu Institute: from science to society

Plenaire SWR/GMRW-conferentie 'Sustainable cooperation', Amsterdam

Amsterdam
© PDC

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) en het KNAW Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW) organiseren de conferentie Sustainable cooperation voor leden van de Raad en het Domein.

Hierbij het vriendelijke verzoek deze datum alvast vast te leggen in uw agenda en u aan te melden. Nadere informatie over het programma in de Tinbergenzaal volgt.


1.

More about...