Montesquieu Institute: from science to society

Discussiebijeenkomst Plan S, voor de overgang naar open access, Amersfoort

Amersfoort, de Koppelpoort

Tijdens deze openbare discussiebijeenkomst kunnen wetenschappers met o.a. NWO-voorzitter Stan Gielen van gedachten wisselen over Plan S, dat bedoeld is om de transitie naar open access te versnellen. Dit plan is in Nederland ondertekend door NWO.

Vanaf 1 januari 2020 moeten publicaties die voortkomen uit onderzoek gefinancierd door de ondertekenaars, gepubliceerd worden in open-accesstijdschriften en open-accessplatforms. De Special Envoy open access van de Europese Unie, Robert-Jan Smits, bepleit dat dit vanaf 2020 ook voor EU-gefinancierd onderzoek gaat gelden.

Stan Gielen zal het plan toelichten en met de deelnemers van gedachten wisselen over de zorgen, de aandachtspunten en de mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling dat deze inbreng helpt bij het zoeken naar een goed werkbare uitwerking van de route naar open access.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.


1.

More about...