Montesquieu Institute: from science to society

Geert Wilders gaat niet naar Europees Parlement

Friday, May 26 2017, 17:13
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Geert Wilders bedankt voor een benoeming tot lid van het Europees Parlement. Op 22 mei was hij door de Kiesraad benoemd als opvolger van Vicky Maeijer die Tweede Kamerlid was geworden. Een dubbelmandaat is volgens de Europese Akte niet toegestaan. Wilders bedankte al twee keer eerder.

Nu zal André Elissen waarschijnlijk de lege plek van de PVV in het Europees Parlement gaan innemen.

Bron: Kiesraad, 23 mei 2017