Montesquieu Institute: from science to society

Honderd jaar nieuwe kiezers

Sinds de invoering van het actief kiesrecht voor alle mannen boven de 25 jaar – dit jaar precies een eeuw geleden – werd het electoraat meermalen uitgebreid. Zo kregen vrouwen het stemrecht (1919) en werd de kiesgerechtigde leeftijd stapsgewijs verlaagd naar 18 jaar. Ook de naoorlogse dekolonisatie, de Europese integratie en de komst van gastarbeiders leverden nieuwe categorieën kiezers op. De serie ‘Honderd jaar nieuwe kiezers’ – verzorgd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit en de Kiesraad – brengt in kaart hoe deze ‘first time voters’ naar de stembus werden gelokt en wat hun ervaringen waren.

Tot nu toe verschenen bijdragen:


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 februari 2017.