Montesquieu Institute: from science to society

Installatie staatscommissie parlementair stelsel, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date February 13, 2017 16:30
city Den Haag
attending J. (Jacob) Kohnstamm, J.W. (Johan) Remkes, R.A. (Ruud) Koole, R.H.A. (Ronald) Plasterk, A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt, E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst, E.J. (Eric) Janse de Jonge, C.C. (Carla) van Baalen, Th.W.G. (Tom) van der Meer et al.

Maandag 13 februari wordt de staatscommissie parlementair stelsel geïnstalleerd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De staatscommissie krijgt de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. De installatie vindt plaats in Nieuwspoort en de pers is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De bijeenkomst begint om 16.30 uur in de Frits van der Poelzaal in Nieuwspoort (Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag). Na toespraken van minister Plasterk en de heer Remkes vindt een fotomoment plaats. Daarna is er de mogelijkheid voor de pers om vragen te stellen; ook zijn Plasterk en Remkes beschikbaar voor interviews. Om 17.15 uur is de bijeenkomst afgelopen.

De staatscommissie bestaat uit:

 • • 
  J.W. (Johan) Remkes (voorzitter), commissaris van de Koning in Noord-Holland, en voorheen o.a. minister van BZK, staatssecretaris van VROM, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen.
 • • 
  C. (Carla) van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij maakte eerder deel uit van de Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing.
 • • 
  E.J. (Eric) Janse de Jonge, voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB), voormalig lid van de Eerste Kamer (CDA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde.
 • • 
  J. (Jacob) Kohnstamm, voorheen o.a. Tweede en Eerste Kamerlid, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66 en thans coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.
 • • 
  R.A. (Ruud) Koole, hoogleraar politicologie in Leiden, voorheen o.a. lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA.
 • • 
  E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer (ChristenUnie).
 • • 
  T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.
 • • 
  A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt, voorheen lid van de Eerste Kamer (SP) en daarvoor kinderrechter.

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.


1.

More about...