Montesquieu Institute: from science to society

H. (Harry) van der Molen

foto H. (Harry) van der Molen
vergrootglas
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Harry van der Molen (1980) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij was in 2014-2017 wethouder van Leeuwarden. Eerder was hij onder meer voorzitter van het CDJA en hoofd marketing en communicatie van ROC Friese Poort. De heer Van der Molen houdt zich in de Tweede Kamer bezig met hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, media, medische ethiek, binnenlandse- en algemene zaken.

CDA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

Harry (Harry)

2.

Personal data

Place and date of birth
Kootstertille (gem. Achtkarspelen), 22 April 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • hoofd marketing en communicatie, ROC Friese Poort, from May 2013 until May 2014
  • wethouder (van wijken en dorpen, armoedebeleid, jeugdwerkloosheid, openbare ruimte, publieke dienstverlening en bedrijfsvoering) van Leeuwarden, from January 2014 until March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid Politieke Kommisje Ried fan Fryske Beweging, from 1 January 2019
  • lid bestuur Stichting Machiavelli, from 11 July 2019

Previous (2/6)
  • lid bestuur Stichting Leerstoelen Onderwijsrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from January 2014
  • informateur collegevorming provincie Fryslân, from 26 March 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
  • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 2019
  • plaatsvervangend lid commissie voor de Werkwijze, from November 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Diende in 2020 samen met Albert van den Bosch (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, of statenleden en eilandsraadsleden van raads-, onderscheidenlijk staten- en eilandsraadscommissies (35.397)

9.

Miscellaneous

Private life
Hij groeide op in Damwoude

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February  6, 2020.