Montesquieu Institute: from science to society

Voorkeur van J.Th.J. van den Berg

Joop van den Berg

J.Th.J. van den Berg is fellow van het Montsesquieu Instituut en vaste columnist van parlement.com

Van onderstaande drie biografieën is de biografische reeks van Daalder en Gaemers onmiskenbaar de belangrijkste, meen ik.

1. Edwina Hagen, President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-  1825), Amsterdam: Balans, 2012.

Een moderne biografie van een van Nederlands belangrijkste maar ten onrechte vergeten staatslieden, dat ook licht werpt op de belangrijke rol van zijn vrouw, Catherina Nahuys, Nederlands eerste en enige first lady. Het blijft wel verstandig het biografisch portret van Schimmelpenninck door de oude L.J. Rogier ernaast te lezen, omdat daarin zijn politieke rol meer reliëf krijgt.

2. Piet Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam/Antwerpen 2010.

Verplichte kost voor wie is geïnteresseerd in de geschiedenis van de opkomende sociaal-democratie. Meer dan Domela Nieuwenhuis is Troelstra trouwens een der erflaters van onze beschaving.

3. H. Daalder en J.H. Gaemers, alle vier delen van de biografie van W. Drees (Balans, Amsterdam), in 2014 heruitgegeven samen met het laatste deel,

Willem Drees 1886 - 1988, Premier en elder statesman. De jaren 1948 - 1988.

Het beste is Drees' werk en invloed te begrijpen als men ook kennis neemt van zijn Haagse jaren als wethouder, beschreven in het eerste deel, tevens de dissertatie van Jelle Gaemers. Het deel over Drees en Soestdijk is wel interessant maar kan desnoods worden gemist, gegeven de samenvatting ervan in het laatste deel over Drees als premier.

Eervolle vermelding verdient nog: Meindert van der Kaaij, Een eenzaam staatsman. Dirk de Geer (1870 - 1960), Hilversum: Verloren 2012, dat het cliché-beeld van oud-premier De Geer op belangrijke onderdelen corrigeert.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 14 juli 2014.