Montesquieu Institute: from science to society

Promotie mr.drs. Sandor C. Loeffen, Maastricht

Sandor Loeffen
date June 28, 2013 12:00
city Maastricht
location Faculteit der Rechtsgeleerdheid Show location

Promotie mr.drs. Sandor C. Loeffen 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Promotores: prof.mr. L.F. Verhey, prof.mr. A.W. Heringa

Titel: “Parlementair onderzoek; een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Vrijdag 28 juni 2013, 12.00 uur

Parlementair onderzoek is de afgelopen decennia een vertrouwd verschijnsel geworden in Nederland. Vaak vormen incidenten de aanleiding voor de Tweede Kamer om een tijdelijke onderzoeks- of enquêtecommissie in het leven te roepen. Ervaringen in het Amerikaanse Congres en het Britse parlement laten zien dat een meer structurele, kleinschalige inzet van het onderzoeksinstrument belangrijke kansen biedt om de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging te versterken en participatie van burgers te vergroten. Dit proefschrift biedt een analyse van parlementair onderzoek in recht en praktijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en bevat, mede vanuit vergelijkend perspectief, voorstellen om de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer verder uit te bouwen.


1.

More about...