Montesquieu Institute: from science to society

Drs. S. (Sander) Dekker

foto Drs. S. (Sander) Dekker
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Sander Dekker (1975) is sinds 26 oktober 2017 minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 23 maart tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Dekker was in 2006-2012 wethouder van Den Haag. Sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles financiën en stadsbeheer. Eerder was hij docent en onderzoeker in Leiden op het gebied van politie en justitie.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First name

Sander (Sander)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 9 February 1975

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 11 March 2010 until 19 April 2010
 • wethouder (van financiën en stadsbeheer) van 's-Gravenhage, from 19 April 2010 until 5 November 2012
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 26 October 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, from 26 October 2017

Responsibilities as minister
 • Is als minister onder meer belast met rechtsbestel, rechtsbijstand, slachtofferhulp, sanctiebeleid (inclusief DJI en TBS), strafrechttoepassing, justitieel jeugdbeleid, kinderbescherming, adoptie, juridische beroepen, rechterlijke organisatie, wetgevingskwaliteit, kansspelen, auteursrecht, bescherming persoonsgegevens, privaatrecht, Faillissementswet en Algemene wet bestuursrecht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/13)
 • lid Commissie-Paas, 2009
 • lid Council Olympisch Plan 2028

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
ambassadeur Stichting 'Doe een wens'

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Benoemde in 2015 zijn partijgenoot Bruno Bruins tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Het door hem in 2015 ingediende wetsvoorstel over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, stuitte op veel kritiek vanuit de publieke omroepen, die vonden dat de NPO een te grote regierol kreeg. Vooral in de Eerste Kamer moest hij veel concessies doen, waarvan de belangrijkste was dat een deel van de wet pas in werking zou treden na aanvaarding van een nog in te dienen aanvullingswet.

Legislative activities as minister (2/15)
 • Bracht in 2019 een wet (Stb. 200) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor het binnenbrengen in justitiële inrichtingen van bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschap strafbaar wordt (34.982)
 • Bracht in 2020 de Wet straffen en beschermen (Stb. 224) tot stand. De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt, na een persoonsgerichte afweging, voor een periode van maximaal twee jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. (35.122)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte zich als wethouder met succes sterk voor de komst van een vestiging van de Universiteit Leiden in Den Haag
 • Werd in 2019 in de Tweede Kamer bekritiseerd naar aanleiding van het OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P. (het vermoorden van Anne Faber door een eerder veroordeelde zedendelinquent). Een motie van wantrouwen van PVV-lid Markuszower kreeg echter alleen steun van PVV en DENK.

Private life
Kwam in september 2013 ten val met zijn racefiets door een loslopende hond. Hij brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols en was een week uitgeschakeld.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.