Montesquieu Institute: from science to society

Samuel Phillips Huntington

"Het grootste verzet tegen de westerse democratiseringsinspanningen echter kwam van de islam en Azie."

 
Samuel Phillips Huntington
Bron: Wikimedia ommons

De Amerikaanse politicoloog Samuel Phillips Huntington (1927-2008) werd geboren in New York, waar hij opgroeide in een protestants middelklasse gezin. Op zijn 18e behaalde hij al zijn bachelor aan de universiteit Yale. Huntington werkte onder andere als consultant voor de Nationale Veiligheidsraad en de CIA, en later als hoogleraar aan de universiteit van Harvard.

Zijn bekendste werk The Clash of Civilisations and the remaking of the World (1996) omvatte zijn theorie over de verschillende beschavingen of culturen als bron van conflict.

Gedachtegoed

In Political Order in Changing Societies (1968) betoogde Huntington dat in ontwikkelingslanden politiek verval en instabiliteit net zo waarschijnlijk waren als de ontwikkeling van een liberale democratie. Hij beschreef Zuid-Afrika, waar toen nog sprake was van de apartheid, als een 'tevreden' staat. Het boek zorgde voor hevige debatten in de academische wereld.

In The Clash of Civilizations gaf Huntington zijn interpretatie van de ontwikkelingen sinds de Koude Oorlog. Zijn stelling was dat botsingen tussen beschavingen in de toekomst de wereldorde zullen domineren. Hij noemde zeven verschillende beschavingen of culturen: Japan, de Hindoe-wereld, het westen, de islam, Latijns-Amerika, de Chinese beschaving, het orthodoxe christendom en mogelijk ook Afrika.

De kans op een botsing tussen het westen en de islam of China achtte Huntington het grootst. De westerse inmenging in de zaken van andere beschavingen zag hij dan ook als de belangrijkste bron van instabiliteit en conflict in de wereld. Met dit boek beweerde hij het tegenovergestelde van Francis Fukuyama, van wie hij ook leraar was geweest. Het boek bracht een enorme discussie op gang in de kringen rondom Huntington en Fukuyama , en in de Amerikaanse academische wereld.

Bronnen