Montesquieu Institute: from science to society

Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

foto Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff
vergrootglas
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Klaas Dijkhoff (1981) is op 24 oktober 2017 gekozen tot fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was van 4 tot 26 oktober 2017 minister van Defensie en van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. De heer Dijkhoff is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij dat van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015. Daarvoor was hij docent recht aan de Universiteit van Tilburg en aan Hogeschool InHolland, en voorts eigenaar van een adviesbureau op juridisch en ict-gebied. Tot 2013 was hij lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

First names

Klaas Henricus Dominicus Maria (Klaas)

2.

Personal data

Place and date of birth
Soltau (Duitsland), 13 January 1981

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1998

4.

Main functions and occupations

 • vennoot/zelfstandig adviseur (juridisch en ict/websites/social media), "Dijkhoff Advies Groep", from 2009 until 2010
 • lid gemeenteraad van Breda, from 11 March 2010 until 7 February 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 March 2015
 • staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, from 20 March 2015 until 4 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017
 • minister van Defensie, from 4 October 2017 until 26 October 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2017 (werd op 24 oktober gekozen)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Stichting voor Politiek-Wetenschappelijk Onderzoek, from 16 November 2017
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, from 28 October 2019

Previous (2/9)
 • ombudsman Hogeschool InHolland, from September 2013 until March 2015
 • lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), from October 2013 until March 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter ministeriële werkgroep vluchtelingenstroom, from August 2015 until October 2017
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • In 2012-2014 onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet
 • Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

Policy-making activities as minister
 • In 2017 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel om de termijn in de Wet op het Nederlanderschap waarop naturalisatie mogelijk is te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.852)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 460) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs'ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs'ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2018 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

Private life
Won in 2017 de televisiekennisquiz 'De slimste mens'

Pseudonyms and nicknames
"Klussen Klaas" (bijnaam vanwege zijn vele uiteenlopende functies)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.