Montesquieu Institute: from science to society

Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

foto Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Bracht onder meer een initiatiefnota uit over de borging van stagebegeleiding en stagegarantie in het mbo. Voor zij Kamerlid werd programmamaker bij de NOS en presentatrice en programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en de Hindoestaanse Omroep. Daarvoor medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Was in 2012-2015 voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

PvdA
in de periode 2010-2016: lid Tweede Kamer, spreker MI-activiteit

1.

First names

Tanja Malti (Tanja)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 26 April 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1993

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 7 September 2016
 • programmamanager strategie en externe betrekkingen, Albeda College te Rotterdam, from 1 September 2016 until June 2018
 • voorzitter bestuur stadsdeel-Amsterdam-Zuidoost, from 31 May 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • lid jury Kennisplatform Integratie & Samenleving, from 1 March 2016
 • lid denktank/presentatie Voices of black woman

Previous
 • lid adviescommissie van SALTO en NICAM
 • lid Raad van Bestuur "De Baak"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2012 until 24 January 2015

Honorary positions (2/3)
 • beschermvrouw Vereniging Surinaamse Studenten
 • lid Comité van Aanbeveling Imagine IC, from 1 April 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 2014 de initiatiefnota 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo" uit (33.880)
 • Diende in 2014 samen met Michel Rog (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zij groeide tussen 1967 en 1987 op in Suriname. Haar vader is Surinaams, haar moeder Arubaans.
 • Haar echtgenoot is fiscaal jurist

Campaign trail
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.