Montesquieu Institute: from science to society

Sj.W. (Sjoera) Dikkers

foto Sj.W. (Sjoera) Dikkers
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Internationaal georiënteerd PvdA-Tweede Kamerlid, dat een duidelijke samenhang zag tussen ontwikkelingssamenwerking en landbouw. Was in de Tweede Kamer op beide terreinen woordvoerster en sprak ook over duurzaamheid en milieu. Had voor zij Kamerlid werd een gevarieerde loopbaan achter zich in diverse non-gouvernementele organisaties (vakbond, milieu- en ontwikkelingsorganisaties) en was directeur van de Evert Vermeer Stichting van de PvdA, van Stop Aids Now en van Defence for Children. Kreeg tijdens haar lidmaatschap een relatie met haar fractiegenoot Jeroen Recourt, met wie zij in het huwelijk trad. Is nu zelfstandig therapeut.

PvdA
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

1.

First names

Sjoerdtje Willemien (Sjoera)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 14 July 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 25 October 2016 (werd tijdelijk vervangen door R. van der Velde en daarna door E. Unver)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 February 2017 until 23 March 2017
 • relatie- en gezinstherapeut, from May 2017
 • coach Dikkers Coaching & Therapie, from January 2018

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 25 oktober 2016 tot 15 februari 2017 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Rien van der Velde en daarna door Emre Ünver

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/4)
 • lid bestuur African Diaspora Policy Centre, from January 2007 until April 2009
 • lid bestuur "De Balie", from 2007 until 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 January 2015 until 5 April 2016
 • lid Klankbordgroep 'kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2012 until 20 September 2012

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2010-2012 woordvoerster ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde zich in februari 2016 met Lutz Jacobi tegen het kabinetsbesluit om in de strijd tegen IS ook bombardementen door Nederlandse F16's boven Syrië toe te staan, maar stemde tegen een motie-Kuzu die dat besluit afwees

Private life
Had sinds 2011 een relatie met haar fractiegenoot Jeroen Recourt en is in september 2016 met hem in het huwelijk getreden

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.