Montesquieu Institute: from science to society

Politiek Café in Stadskanaal met Jet Bussemaker

Gereformeerde kerk in Stadskanaal

Staatssecretaris Jet Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt woensdag 16 januari naar het Politiek Café van de PvdA in Stadskanaal. Zij zal dan vooral aan de tand worden gevoeld over de problemen in de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Naast Bussemaker zijn ook Ineke Mulder (gedeputeerde provincie Groningen), Agnes Wolbert (Tweede-Kamerlid PvdA), Jan-Willem van de Kolk (wethouder Stadskanaal), William Moorlag (statenfractie PvdA én FNV). Anita Tijsma (regiodirecteur Thuiszorg Meander) en verschillende mensen uit de praktijk te gast. Ook zijn verschillende cliëntenorganisaties op het Politiek Café vertegenwoordigd.

Punten die aan de orde zullen komen zijn onder andere de problemen rond de alfahulpen, de wachtlijsten in de jeugdzorg, de bezuinigingen binnen de AWBZ en de enorme salarissen van directeuren in de zorg.

Het Politiek Café begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Dé Dansschool (voorheen Dansschool Koning) op de hoek Hoofdstraat - Hunsingolaan in Stadskanaal. De presentatie is in handen van Roel Groenhof en Jan Chris de Boer en voor de muzikale omlijsting zorgt pianist Wim Dalmaijer. De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk.


1.

More about...