Montesquieu Institute: from science to society

‘Deens-Nederlandse kabel goed nieuws voor duurzame energie’

Source: Ministerie van Economische Zaken, published on Wednesday, December 9 2009.

Een nieuw aan te leggen onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken is goed nieuws voor de ontwikkeling van duurzame energie en een impuls voor de klimaatverbetering waar op dit moment in Kopenhagen aan wordt gewerkt.

Dat zegt minister Van der Hoeven. Woensdag 9 december maakte energiecommissaris Piebalgs bekend dat de Europese Commissie 86,5 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt aan TeNNet en het Deense Energinet.dk voor het ontwikkelen en aanleggen van de nieuwe elektriciteitsverbinding.

Wind op zee

Van der Hoeven: 'Het aanleggen van deze verbinding past goed in de ambitie om in Europa een goede netwerkstructuur voor wind op zee tot stand te brengen. Ook door dit project wordt Nederland steeds meer scharnierpunt in de Noord-West Europese energievoorziening.'

De zogeheten COBRA-verbinding is een 'Direct-Current'-kabel van 700 MW. Doel van de kabel is om meer duurzame energie in te passen in de Nederlandse en Deense energievoorziening. De kabel is bijzonder omdat de mogelijkheid wordt onderzocht of het mogelijk is om ook windparken op zee aan te sluiten. Tennet legde eerder een kabel tussen Nederland en Noorwegen (NorNed).

Meer informatie