Montesquieu Institute: from science to society

Drs. A. (André) Postema

foto Drs. A. (André) Postema
vergrootglas
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

In Groningen geboren maar vooral in Limburg bestuurlijk actieve econoom, die in 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA werd. Was bestuurder van Ernst & Young/Capgemini en werd in 2005 vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht. In 2014 verruilde hij die functie voor het voorzitterschap van het bestuur van de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Politiek actief als raadslid in Maastricht en in de Eerste Kamer woordvoerder financiën, pensioenen en buitenlandse zaken. Was tevens voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voorzitter van het Beneluxparlement. In 2018 enkele maanden fractievoorzitter. Trad als zodanig terug na discussies rond misstanden bij Maastrichtse VMBO-scholen, die onder LVO vielen.

PvdA
in de periode 2011-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

(André)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 2 November 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1987

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 11 June 2019
  • waarnemend fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 February 2018 until 13 February 2018
  • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 2018 until 10 July 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • voorzitter Nederlandse delegatie in het Beneluxparlement, from January 2017
  • lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit, from 1 June 2017

Previous (2/24)
  • voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures B.V., from 1 August 2014 until 1 March 2018
  • voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans, from 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
  • lid tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 2016 until 11 July 2017
  • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 September 2017 until 20 February 2018

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Trad in juli 2018 terug als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer vanwege problemen (examenchaos) bij twee Maastrichtse vmbo-scholen. Die scholen vielen onder de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs, waarvan hij bestuursvoorzitter was. Hij vond dat de discussie over zijn rol als bestuursvoorzitter zijn functioneren als fractievoorzitter belastten.

Private life
Komt uit een 'rood nest'

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.