Montesquieu Institute: from science to society

Dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler

foto Dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler
vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Deskundige op het snijvlak van recht en ICT die twaalf jaar Eerste Kamerlid was voor de VVD, totdat het kort voor de verkiezingen van 2019 tot een breuk kwam. Advocaat en mede-eigenaar van een Haags adviesbureau op het gebied van onder meer informatiebeveiliging en telecommunicatierecht, dat ook in opdracht van ministeries werkte. De aantijging dat haar bureau advies had uitgebracht over een wetsvoorstel waarover zij zelf nog moest stemmen, leidde tot een affaire en uiteindelijk tot een breuk met de partij. Had als woordvoerder justitie en binnenlandse zaken overigens een goede reputatie en was voorzitter van de vaste commissie Justitie en Veiligheid.

VVD, Duthler
in de periode 2007-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Anne-Wil (Anne-Wil)

2.

Personal data

Place and date of birth
Doetinchem, 30 April 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1998 until 29 April 2019 (werd 26 april 2019 uit de VVD-fractie gezet)

National political party
Fractie-Duthler (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 April 2019 until 11 June 2019

4.

Main functions and occupations

 • partner/eigenaar adviesbureau "Duthler Associates" te 's-Gravenhage, from 1 December 1998 until 1 February 2014 (adviseurs voor bestuur, recht en ICT)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 11 June 2019
 • advocaat en partner "First Lawyers" te 's-Gravenhage, from 1 February 2014
 • fractievoorzitter, Fractie-Duthler (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 April 2019 until 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/7)
 • voorzitter Stichting Haags Matrozenkoor,, from 2017
 • voorzitter Hans Nord Stichting, from 2017

Previous (2/6)
 • lid Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), from 1 July 2006 until 18 April 2012 (legde in oktober 2011 haar functie tijdelijk neer in afwachting van een extern onderzoek naar misstanden bij het COA)
 • lid Raad van Commissarissen "de Facultatieve Groep", 15-06-2010/01-01-2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 July 2013 until 12 May 2019 (tot 7 november 2017: Veiligheid en Justitie)
 • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 November 2017 until November 2018

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Een in januari 2016 door haar (als eerste ondertekenaar) ingediende en aangenomen motie leidde tot instelling van een staatscommissie parlementair stelsel
 • Dreigde in mei 2019 tegen het wetsvoorstel Verhoging rentemaatstaf studielening te stemmen. Haar mogelijke tegenstem en bezwaren van D66 leidde ertoe, dat minister Van Engelshoven het wetsvoorstel introk.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 26 april 2019 door de partijleiding uit de VVD-Eerste Kamerfractie gezet. Dit gebeurde na een rechtelijke uitspraak in een kort geding dat zij had aangespannen tegen het blad Quote. Het blad beschuldigde haar van belangenverstrengeling. Zo zou zij als woordvoerster justitie door voor betere databeveiliging te pleiten haar eigen bedrijf hebben begunstigd. De rechter oordeelde dat het blad voldoende onderbouwde redenen had voor de publicatie. Een eerder door de VVD gestart intern onderzoek werd stopgezet. Vanwege de beslissing van haar partij gaf ze haar partijlidmaatschap op.

Private life
 • Promoveerde bij prof. H. Franken
 • Haar ouders waren ondernemer

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.