Montesquieu Institute: from science to society

Drs. E.W. (Ed) Anker

foto Drs. E.W. (Ed) Anker
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Jong Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie in de jaren 2007-2010 en daarna wethouder in Almere en Zwolle. Begon zijn loopbaan als medewerker van de Statenfractie van de CU in Noord-Holland en was raadslid in Zaanstad. Daaruit bleek al zijn bijzondere belangstelling voor het decentrale bestuur. Met onderwerpen op dat terrein hield hij zich dan ook als Kamerlid bezig en daarnaast voerde hij het woord over justitie (asielbeleid), onderwijs, constitutionele zaken en openbaar vervoer. Had veel aandacht voor werkwijze, agendering en omgangsvormen in de Kamer. Na zijn Haagse periode enige tijd presentator bij EO-radio en vanaf 2012 wethouder.

ChristenUnie
in de periode 2007-2010: lid Tweede Kamer

1.

First names

Eize Willem (Ed)

2.

Personal data

Place and date of birth
Beverwijk, 30 June 1978

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
  • ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 17 June 2010
  • wethouder (van leefomgeving, cultuur en beheer) van Almere, from 26 April 2012 until 13 May 2014 (namens CDA/ChristenUnie)
  • wethouder (van ruimtelijke ordening, water, jeugdbeleid en -zorg, gezondheidsbeleid, binnenstadsschil en spoorzone) van Zwolle, from 13 May 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid commissie van toezicht financiën politieke partijen, from 27 March 2014
  • voorzitter Raad van Advies Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Previous (2/8)
  • lid regioraad Stadsregio Amsterdam, from 2006 until 2007
  • lid Raad van Commissarissen HVC-groep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 2008 until October 2008

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was vanaf 2007 samen met Wim van de Camp (CDA) medeverdediger van een door Aleid Wolfsen (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.