Montesquieu Institute: from science to society

S. (Sander) de Rouwe

foto S. (Sander) de Rouwe
vergrootglas
bron: CDA
Source: Parlement.com.

Opgewekte CDA-politicus, die in 2007 op zesentwintigjarige leeftijd Tweede Kamerlid werd, na vijf jaar eerder al raadslid in Bolsward te zijn geworden. Werd toen al gezien als een politiek 'talent'. Eerder was hij voorzitter van het CDJA in Friesland. Na gemeentelijk voorlichter te zijn geweest, werd hij campagneleider van de provincie Fryslân voor de Statenverkiezingen 2007. In de Kamer woordvoerder infrastructuurbeleid, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en volkshuisvesting en voorzitter van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Had een belangrijk aandeel in het instellen van de Fyra-enquête. Bij de Statenverkiezingen van 2015 was hij CDA-lijsttrekker in Fryslân en in 2015-2021 was hij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie. Sinds 1 oktober 2021 is hij burgemeester van Kampen.

CDA
in de periode 2007-2015: lid Tweede Kamer

1.

First name

Sander (Sander)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bolsward, 1 November 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 20 May 2015
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, from 26 March 2015 until 20 May 2015
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met financiën, economische zaken, windmolens en onderwijs) van Fryslân, from 20 May 2015 until 1 October 2021
 • burgemeester van Kampen, from 1 October 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht SWOV, from 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Team Alert

Previous (2/3)
 • informateur gemeente Sudwest Fryslân 2014 en 2017
 • informateur gemeente De Fryske Marren, 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 20 November 2012
 • voorzitter algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012 until 18 November 2014

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2014 samen met Duco Hoogland (PvdA) en Paulus Jansen (SP) een initiatiefnota uit over uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk (33.888)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Ontwikkelde en organiseerde in 2004 het project 'Kamerleden voor de klas', waarbij Kamerleden op hun oude school discussiëren met huidige leerlingen
 • Werd in april 2005 geselecteerd om als jong gemeenteraadslid koningin Beatrix en de Staten-Generaal toe te spreken
 • Won in 2007 het parlementair debattoernooi en in 2009 een landelijk debattoernooi van het CDA

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.