Montesquieu Institute: from science to society

Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk

foto Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk
vergrootglas
bron: Provincie Noord-Brabant
Source: Parlement.com.

Wim van de Donk (1962) was van oktober 2009 tot oktober 2020 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant. Daarvoor was hij vanaf 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tevens was hij hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. De heer Van de Donk werkte voordien bij het Expertisecentrum voor overheidsautomatisering van het ministerie van Justitie. Hij is lid van het CDA.

in de periode 2004-2020: voorzitter WRR, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veghel, 17 May 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Universiteit van Tilburg, from 1 January 2002
  • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Noord-Brabant, from 1 October 2009 until 1 October 2020
  • voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Tilburg, from 1 October 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/7)
  • lid Regieraad Responsieve Overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), from 2018
  • voorziter Comité 4 en 5 mei, from 1 June 2021

Previous (2/79)
  • voorzitter Huis van de Nederlandse Provincies, until 1 October 2020
  • voorzitter Bestuurlijk Ketenberaad (BKB, Ministerie van Justitie en Veiligheid), from April 2018 until 1 October 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
ereburger van de provincie Jiangsu in China (2017)

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Trad in 2007 op als informateur en voorzitter van de onderhandelingen over het bestuursakkoord 'Vertrouwen in Brabant'

Private life
  • Was in 1994 winnaar van de Thorbeckeprijs voor een essay over bestuurlijke herindeling
  • Kreeg in 1998 de G.A. van Poeljejaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn dissertatie

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.