Montesquieu Institute: from science to society

Drs.Mr. J.N. (Nicolien) van Vroonhoven-Kok

foto Drs.Mr. J.N. (Nicolien) van Vroonhoven-Kok
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Acht jaar een gedegen CDA-Tweede Kamerlid, dat haar Kamerwerk combineerde met de zorg voor een jong, opgroeiend gezin. Maakte in 2008 als één van de eersten gebruik van de regeling voor tijdelijk vervanging vanwege zwangerschap. Was voor zij Kamerlid werd beleidsmedewerker financiën van de CDA-Tweede Kamerfractie. In de Kamer woordvoerster economische zaken, ondernemingsrecht, auteursrecht en cultuurbeleid. Had bijzondere belangstelling voor kunst en taal. In 2010-2012 was zij gemeenteraadslid in Den Haag. Is mede-eigenaar van een adviesbureau op het gebied van projectmanagement in de culturele sector en sinds mei 2014 wethouder in Hilversum.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jennifer Nicolien (Nicolien)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bussum, 9 April 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 27 April 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 August 2008 until 17 June 2010
 • mede-eigenaar "De Culturele Zaak", from August 2010 (adviseert en ontwikkelt concepten, visies en strategieën in opdracht van culturele organisaties en overheden)
 • wethouder (van wonen en grondzaken, natuur, milieu en duurzaamheid en monumentenzorg) van Hilversum, from 7 May 2014

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 13 mei en 17 augustus 2008 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Ine Aasted-Madsen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Gered Gereedschap" te Den Haag
 • lid bestuur Nieuwe Philharmonie Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Werd in september 2008 medeverdedigster van een eerder door SP-Kamerlid Arda Gerkens ingediend initiatiefwetsvoorstel over voorschriften voor de doorverkoop van toegangskaarten (sport en cultuur). Het voorstel werd in 2010 aanvaard door de Tweede Kamer. (31.461)

9.

Miscellaneous

Private life
 • Was tijdens haar studie vijf jaar veilingsassistente bij kunsthandel Christie's
 • Was tijdens haar Kamerlidmaatschap in drie periodes (die deels in recesperiodes vielen) met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Campaign trail
 • In 2010 nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 's-Gravenhage

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.