Montesquieu Institute: from science to society

K. (Krista) van Velzen

foto K. (Krista) van Velzen
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Vasthoudende, betrokken en idealitische Friezin, die als SP-Tweede Kamerlid haar actieverleden nooit verloochende. Was voor zij in 2002 Kamerlid werd actief in de kraakbeweging en betrokken bij vredes- en milieu-acties. Na medewerkster van de SP-Tweede Kamerfractie te zijn geweest, werd zij in de Kamer woordvoerster defensie, landbouw, voedselveiligheid, gevangeniswezen en drugsbeleid. Zette zich in om de zaak-Spijkers (genoegdoening voor een ex-maatschappelijk werker van defensie) tot een oplossing te brengen.

SP
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer

1.

First name

Krista (Krista)

2.

Personal data

Place and date of birth
Sint Nicolaasga (gem. Doniawerstal, Frl.), 15 September 1974

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij)

4.

Main functions and occupations

 • medewerker SP-Tweede Kamerleden Remi Poppe en Harry van Bommel (beleidsterreinen defensie, landbouw en voedselveiligheid), from 1999 until May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 17 June 2010
 • psychiatrisch verpleegkundige op een expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • Campaigner nucleaire ontwapening bij PAX.

Previous (2/9)
 • lid bestuur Nútopia, de dieren-, natuur- en milieu-omroep, from 9 January 2006
 • lid ledenraad omroep "LLink"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid tijdelijke commissie Onderzoek TBS (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 2005 until 12 September 2006

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Publiceerde in 2008 een zwartboek over de heropvoedingsinrichting Glenn Mills
 • Publiceerde in 2009 een rapport over het gevangeniswezen ("Het gevangenispersoneel aan het woord")

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Observeerde eind maart 2005 op uitnodiging van Bont voor Dieren de commerciële zeehondenjacht in Canada; werd door zeehondenjagers met een mes bedreigd
 • Werd in januari 2007 gearresteerd tijdens een blokkadeactie voor de Schotse nucleaire marinebasis Faslane
 • Werd na haar politieke loopbaan actief bij PAX en zette zich in voor nucleaire ontwapening. In het kader daarvan initieerde zij het burgerinitiatief 'Teken tegen Kernwapens'.

Private life
 • Vegetariër
 • Haar vader was docent aan de PABO in Leeuwarden en acht jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Dantumadeel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.