Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. B.H. (Bert) van den Braak

foto Prof.Dr. B.H. (Bert) van den Braak
vergrootglas

Kenner van de parlementaire geschiedenis met grote parate feitenkennis. Als medewerker van het PDC nauw betrokken bij websites over parlement en politiek en beheerder van het omvangrijke biografisch archief, het databestand over Nederlandse politici. Promoveerde in 1998 op een lijvig proefschrift over de Eerste Kamer, schreef samen met J.Th.J. van den Berg een boek over de parlementaire geschiedenis 1946-2016 en publiceert regelmatig in tijdschriften en dagbladen. Sinds 1 december 2018 is hij bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel in Maastricht.

in de periode 1988-heden: medewerker Montesquieu Instituut, spreker MI-activiteit, medewerker biografisch archief PDC

1.

First names

Bernardus Hendrikus (Bert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Pijnacker, 21 September 1958

3.

Main functions and occupations

 • werkzaam als vrijwilliger bij de afdeling parlementaire geschiedenis (faculteit der rechtsgeleerdheid) van de Rijksuniversiteit te Leiden, from October 1987 until June 1988 (onderzoek naar onder meer moties, interpellaties en schriftelijke vragen (promotie-onderzoek Gerard Visscher))
 • informatie-assistent PDC (Parlementair Documentatie Centrum), Rijksuniversiteit Leiden, te 's-Gravenhage, from 1 February 1988 until 1 September 1989 (formele indiensttreding 1 april 1988)
 • informatieredacteur (redacteur, projectmedewerker en -beheerder van diverse videotex- en internetbestanden) PDC (Rijks)universiteit Leiden (later tevens PDC IA) te 's-Gravenhage, from 1 September 1989
 • beheerder/redacteur biografisch archief PDC (Rijks)universiteit Leiden, te 's-Gravenhage, from December 1989
 • bijzonder hoogleraar praktijkleerstoel parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel, Universiteit Maastricht, from 1 December 2018

4.

Other positions

Current
 • columnist website "Parlement & Politiek" (parlement.com), from May 2005
 • lid bestuur (vanaf april 2010 secretaris) FDZ (Federatie van Delftse Zangkoren), from August 2007
 • fellow Montesquieu Instituut, from 17 January 2018
 • lid jury Anne Vondelingprijs, from November 2018
 • lid bestuur PrinsjesdagPubQuiz, from 2019

Previous
 • lid bestuur NMP (Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker), from March 1997 until 9 March 2019
 • lid diverse commissies zov (zang- en oratoriumverenging) "Cantarella" te Delft, from December 2001
 • lid jury Anne Vondelingprijs 2014 en 2017

5.

Education

Primary education
 • RK "Mariaschool" te Pijnacker, from September 1964 until July 1968 (klas 1 t/m 4)
 • RK "Sint Josefschool" te Pijnacker, from July 1968 until July 1970 (klas 5 en 6)

Secondary education
 • brugklas havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, from August 1970 until July 1971
 • havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, from August 1971 until July 1973
 • mavo, RK "O.L.V. van Fatima MAVO" te Pijnacker, from August 1973 until June 1975
 • havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, from August 1975 until June 1977
 • atheneum-a, RK "Sint Stanislas College" te Delft, from August 1977 until June 1979

Academic education
 • geschiedenis: nieuwe en vaderlandse geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, from September 1979 until 28 August 1986 (bijvak parlementaire geschiedenis, faculteit der rechtsgeleerdheid)

Doctorate
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 2 December 1998

6.

Miscellaneous

Private life
 • In de periode 1979-1999 bestuurslid en voorzitter van de PvdA-afdeling Pijnacker
 • Sinds 1990 (vrijwel wekelijks) als vrijwilliger werkzaam in vogelreservaat "De Ackerdijkse Plassen" te Pijnacker
 • Stelde eind jaren '90 vragen op politiek gebied samen voor het VARA-tv-programma 'Per seconde wijzer'
 • Hij promoveerde bij prof. J.Th.J. van den Berg
 • Zijn vader was beambte van de Technische Afdeling (planning) van de NV Nederlandse Kabelfabrieken (NKF)

Pseudonyms and nicknames
"Onze lezer aan het Lange Voorhout" (in de rubriek "De Haagse Kier" in Trouw)

Membership of societies and associations
 • lid (klarinettist) Christelijke muziekvereniging "Excelsior" te Pijnacker, from 1970 until 1974
 • lid RK voetbalvereniging "O.L.I.V.E.O." (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen) te Pijnacker, from September 1971 until September 1979
 • lid NMP (Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker), from 1989
 • lid (tenor) zang- en oratoriumvereniging "Cantarella" te Delft, from January 1993
 • lid (tenor) 'kamer/straatkoor' "Via Cantare" te Delft, from December 2000 until 12 December 2010
 • lid (tenor) "Nieuw Kamerkoor Delft", from 13 December 2010
 • lid Historische Vereniging "Delfia Batavorum", from January 2013

Hobbies
 • parlementaire en nieuwe geschiedenis
 • sport en sportgeschiedenis (voetbal, wielrennen, schaatsen)
 • fietsen
 • muziek, zingen (actief en passief)

7.

Publications

Complete listing of publications
 • "De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995" (dissertatie, 1998)
 • "Met de tijd meegegaan. Eerste Kamer van bolwerk van de Kroon tot bolwerk van de burgers", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2000
 • "Eene mislukte kopie naar Engelsch model", boekbespreking in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2003
 • "Kamerleden als passanten in de Haagse politiek. De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden 1970-2004", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004, 69 (samen met J.Th.J. van den Berg)
 • "Van grootburgers naar professionals. Nederlandse politici tussen 1875 en 1975", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 43-68
 • "Geen zelfreflectie, maar zelfbewustzijn. De Eerste Kamer in de periode 1995-2009", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2009
 • "Een Nederlandse machtspoliticus machteloos in Brussel. Henk Vredeling, lid van de Europese Commissie (1977-1981)", in: G. Voerman, B. van den Braak en C. van Baalen (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010)
 • "De Nederlandse eurocommissarissen" (red., samen met G. Voerman en C.C. van Baalen, 2010)
 • "Held of verliezer? De parlementaire enquête kan politicus maken of breken", in: "Lees het na magazine" (Nationaal Archief), 3/2011
 • "Zonder last. Beschouwingen over de regels in de politiek" (bundel columns, met J.Th.J. van den Berg, 2011)
 • "Historische lessen over het door het volk geregeerde Amerika" (bespreking van Alexis de Tocqueville, 'Over de democratie in Amerika'), in: "Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek", 21 (2011)
 • "Geen kabinetswisseling zonder verkiezingen: een conventie om aan vast te houden", in: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, oktober 2012
 • "'Weg met den troon, weg met de koningin!', Republikeinse uitingen in het parlement", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2013
 • "Het 'probleem' Eerste Kamer" (Montesquieu Policy Papers, nr 5, 2015)
 • "Representerende het Nederlandse volk. De samenstelling van de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 65
 • "De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 119
 • "Hoe moeilijk soms ook, uiteindelijk gaat het in de politiek om resultaten", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015
 • "Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016" (samen met J.Th.J. van den Berg, 2017)
 • "Gemeenteraadsleden: betrokken en beschikbaar", in: J.P. Vollaard, G. Boogaard, J.Th.J. van den Berg en M.J. Cohen, "De Gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de locale democratie" (2018), 99-118
 • "Een nogal bescheiden 'oplossing'", in: A.W. Heringa en J. Schinkelshoek (red.), "Groot onderhoud of kruimelwerk. Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel" (Montesquieu Reeks, 13, 2019)
 • "is meten weten: over interpretatie van parlementaire data" (oratie, 2019)
 • "Haagse bespiegelingen" (bundel columns, 2019)
 • "The vitality of the Dutch Senate", in: N. Bijleveld e.a. (red.), "Reforming senates. Upper legislative houses in North Atlantic small powers 1800-present" (2020)
 • "Het nut der rechtsgeleerdheid. Juristen en 'meesters in de rechten' in de Staten-Generaal", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 (samen met J.Th.J. van den Berg)
 • "Oppositie met twee gezichten", in: J. Schinkelshoek en G. Voerman (red.), "'Niet stoffig toch?'Terugblik op het kabinet-Rutte III" (Montesquieu Reeks deel 16, 2021)
 • diverse artikelen en columns over parlementaire geschiedenis, de Eerste Kamer, kiesrecht, alsmede over parlement en politiek, in o.a. "Staatscourant", dagblad "Trouw", "LIberaal Reveil", tijdschrift "Openbaar Bestuur" en digitale nieuwsbrief "De Hofvijver"

8.

Family

Marital status
ongehuwd

9.

Hofvijver bijdragen