Montesquieu Institute: from science to society

Jhr.Mr. J.W. (Joan) Röell

foto Jhr.Mr. J.W. (Joan) Röell
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Generaalszoon, die als Griffier de Eerste Kamer in de roerige jaren zestig en zeventig te vuur en te zwaard verdedigde. Uitstekend kenner van het reglement van orde en van andere regelgeving, en daardoor een vraagbaak voor de leden. Nauw betrokken bij de organisatie van de inhuldigingsplechtigheid van koningin Beatrix in Amsterdam, een gebeurtenis die hij als een hoogtepunt in zijn loopbaan beschouwde. Als verdediger van stijl en decorum was hij actief in een tijd waarin daaraan juist afbreuk werd gedaan, hetgeen hem zeer speet. Kleine, kordate, wat autoritaire man, die echter ook opkwam voor de belangen van zijn medewerkers.

in de periode 1957-1980: Griffier Eerste Kamer

1.

First names

Joan Willem (Joan)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 23 June 1915

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 December 2000

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

  • chef Kabinet van de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, from 1948 until 1 January 1956
  • commies-griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 January 1956 until 19 February 1957
  • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 February 1957 until 1 July 1980

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter Vereniging ter bevordering van Eurythmie in Nederland
  • plaatsvervangend voorzitter Vereniging Rudolf Steinerkliniek te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Had als griffier een belangrijke rol bij de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 1980 waarin Beatrix werd ingehuldigd als koningin

Private life
  • Hij studeerde op dezelfde dag af als zijn latere echtgenote
  • Zijn vader was commandant van het veldleger en van de vesting Holland (1932-1937)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.