Montesquieu Institute: from science to society

Mr. R.P. Romme

Source: Parlement.com.

Advocaat en notaris uit Terheijden bij Breda, die tot de katholieke opposanten van de politiek van Willem I en Willem II behoorde. Kan als één van de eerste ultramontaanse afgevaardigden worden beschouwd. Gelieerd aan de Bredase familie Van Mierlo en voorvader (overgrootvader) van KVP-leider Carl Romme.

financiële oppositie, moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1834-1849: lid Tweede Kamer

1.

First names

Roverius Petrus

2.

Personal data

Place and date of birth
Terheijden (Brabant), 18 February 1801

Place and date of death
Terheijden (N.Br.), 1 May 1849

3.

Party/Movement

Party/Movement
  • "financiële oppositie"
  • (gematigd) liberaal

4.

Main functions and occupations

  • advocaat en notaris te Terheijden, from 1811
  • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 3 July 1827 until 1 July 1833 (voor de landelijke stand, district Zevenbergen)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 October 1834 until 13 February 1849 (voor Noord-Brabant)

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
  • Behoorde in 1847 tot de dertien leden die vóór het (verworpen) wetsvoorstel tot intrekking van de accijns op het gemaal van rogge stemde
  • Stemde in 1848 vóór alle wetsvoorstellen tot Grondwetsherziening

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was notaris en gemeentesecretaris te Terheijden

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.