Montesquieu Institute: from science to society

Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl

foto Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl
vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Gerespecteerd PvdA-Tweede Kamerlid dat zich snel een vooraanstaande positie in zijn fractie wist te verwerven. Afkomstig uit een Amsterdams katholiek gezin en na de Hogere landbouwschool landbouwer in Frankrijk. Werd daarna ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Behandelde als nieuwkomer in de Kamer het dossier over de visfraude-affaire; een affaire die leidde tot het aftreden van minister Braks. In 1996 leidde hij de Kamercommissie die de CTSV-affaire onderzocht. Fractiesecretaris en daarna vicefractievoorzitter. Speelde een belangrijke rol bij instelling van Verantwoordingsdag. Verliet in 2000 de Kamer om leiding te geven aan de Raad voor Werk en Inkomen, daarna was hij voorzitter van de MBO-raad. Sinds 2016 is hij vicevoorzitter van het ABP.

PvdA
in de periode 1989-2000: lid Tweede Kamer

1.

First names

Joannes Petrus Cornelis Maria (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 13 October 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 1 October 2000
  • voorzitter MBO-raad (landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie), from 1 November 2007 until 1 May 2016
  • tweede vicevoorzitter Raad van Bestuur ABP, from May 2016 (bestuurslid namens de werkgevers)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/19)
  • lid bestuur Willem Drees-lezing
  • voorzitter World Skills Netherlands

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
  • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 1994 until 1 September 1998
  • voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 April 1996 until 27 June 1996

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Diende in 1999 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van voorschriften inzake de besteding van pensioenoverschotten bij pensioenfondsen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.403)
  • Was in 1999 de belangrijkste initiatiefnemer voor de zgn. 'Dag der verantwoording" (tweede woensdag in mei). Vormde met Jan van Walsem (D66) een werkgroep die de opzet voor dat debat voorbereidde.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.