Montesquieu Institute: from science to society

Ir. W. (Wiebe) Draijer

foto Ir. W. (Wiebe) Draijer
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Ingenieur, die drie jaar voor D66 in de Eerste Kamer zat. Was na werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven hoogleraar in Enschede. In 1971 schoof zijn partij hem naar voren als minister van Milieuhygiëne in het alternatieve kabinet, dat PvdA, PPR en D66 vóór de verkiezingen samenstelden. Deskundig op het gebied van energievraagstukken. Vader van de latere SER-voorzitter.

D66
in de periode 1971-1974: lid Eerste Kamer

1.

First name

Wiebe (Wiebe)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 17 June 1924

Place and date of death
Leiderdorp, 15 November 2007

3.

Party/Movement

Party/Parties
D'66 (Democraten 1966), until 1974

4.

Main functions and occupations

  • docent werktuigbouwkunde, Technische Hogeschool te Delft, until 1 September 1963
  • hoogleraar werktuigbouwkunde, in het bijzonder industriële warmtetechniek, Technische Hogeschool Twente te Enschede, from 1 September 1963 until 1 September 1985
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 17 September 1974
  • rector magnificus Technische Hogeschool Twente te Enschede, from 1 September 1982 until 1 September 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid Raad voor de Luchtverontreiniging, around 1977
  • voorzitter commissie Lucht, Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, around 1977

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1971 until 17 September 1974

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was woordvoerder van de D'66-Eerste Kamerfractie voor ontwikkelingssamenwerking, Koninkrijkszaken en onderwijs en wetenschappen

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Was in juli 1963 één van de negen gewone hoogleraren van de nieuwe Twentse TH
  • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden minister van Milieubeheer

Campaign trail
  • In 1971 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.