Montesquieu Institute: from science to society

Mr. A. (Aart) Geurtsen

foto Mr. A. (Aart) Geurtsen
vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Aimabele Rotterdamse advocaat; sluw jurist, veelzijdige volksvertegenwoordiger, met ongekende werkkracht. Was woordvoeder justitie en middenstand van de VVD-Tweede Kamerfractie. Dwong in 1972 alom respect af toen hij als voorzitter van de Kamercommissie Justitie met veel empathie leiding gaf aan de uiterst emotionele hoorzitting over de voorgenomen vrijlating van de Drie van Breda. Bracht met de KVP'er Van Schaik een wet tot stand over legalisering van casino's en diende met zijn fractiegenote Veder-Smit initiatiefvoorstel in over abortus. Dat voorstel, later gecombineerd met een voorstel van de PvdA'ers Lamberts en Roethof, strandde in de Senaat. Werd in 1979 Europarlementariër en had daardoor twee jaar een dubbelmandaat. Nadien de eerste voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

VVD
in de periode 1967-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

1.

First name

Aart (Aart)

2.

Personal data

Place and date of birth
Schiedam, 17 January 1926

Place and date of death
Vlaardingen, 24 September 2005

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 June 1967 until 10 June 1981
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 24 July 1984
 • voorzitter College van Commissarissen voor de Media, from 1 January 1988 until 1 April 1996
 • lid interim-bestuur CTSV (College van Toezicht sociale verzekeringen), from 16 April 1996 until November 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Centrum Innovatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven, around 1990
 • voorzitter Commissie van Deskundigen inzage effectiviteit NCO (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking), from 5 March 1992 until 5 October 1992

Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 November 1969 until 28 August 1979
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van de leden Lamberts en Roethof inzake abortus (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1971 until May 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Werd in 1976 eerste ondertekenaar van een initiatiefwetsvoorstel van VVD en PvdA inzake afbreking van zwangerschap (initiatiefvoorstel Geurtsen/Lamberts/Veder-Smit/Roethof). Had in 1975 samen met zijn fractiegenote Els Veder-Smit een initiatiefwetsvoorstel over zwangerschapsafbreking ingediend. Dit voorstel werd in 1976 gecombineerd met dat van de PvdA. Het gecombineerde voorstel werd in december 1976 door de Eerste Kamer verworpen. (13.202 & 13.909)

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Activities on European affairs
 • Diende in november 1981 een verslag in over de structuur en bevoegdheden van naamloze vennootschappen (NV's).

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Leidde tijdens de formatie van 1971 een werkgroep van Kamerleden uit KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 die de paragraaf in het regeerakkoord over abortus voorbereidde
 • Pleitbezorger van ruimere mogelijkheden tot vrije naaktrecreatie op stranden
 • Onder zijn voorzitterschap baande het Commissariaat voor de Media door het toelaten van RTL-Veronique tot het omroepbestel, de weg voor commerciële omroep in Nederland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Ontwikkelingssamenwerking, November 1982 (geweigerd)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.