Montesquieu Institute: from science to society

Mr. Th.L.M.H. Borret

foto Mr. Th.L.M.H. Borret
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Advocaat, fabrikant en later notaris; telg van een voorname, oorspronkelijk uit Den Bosch afkomstige familie. Eén van de weinige wat meer vooruitstrevende katholieken aan het einde van de negentiende eeuw en in die zin in de Tweede Kamer medestander van Schaepman. In 1888 gekozen in het district Oosterhout, maar in 1891 verslagen door een conservatievere geloofsgenoot. Keerde in 1893 terug in de Kamer als afgevaardigde voor het district Beverwijk. Nadat hij ook daar was uitgevallen, werd hij lid van de Raad van State.

Schaepmaniaan
in de periode 1888-1914: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

First names

Theodorus Lebuïnus Maria Hubertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 12 November 1846

Place and date of death
's-Gravenhage, 28 February 1914

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken) (medestander van Schaepman)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 15 September 1891 (voor het kiesdistrict Oosterhout)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1893 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Beverwijk)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 May 1894 until 21 September 1897 (voor het kiesdistrict Beverwijk)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 3 July 1895 until December 1897 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Raad van State, from 4 January 1898 until 28 February 1914 (benoemd bij K.B. van 26 november 1897)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid commissie voor het stichten eener woning met huiskapel voor de pauselijke internuntius te 's-Gravenhage, 1889
 • voorzitter hoofdraad "Vereeniging van den H. Vincencius van Paola", around 1896

Derived functions (2/3)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Landbouw, Nijverheid en Handel (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen en over het kiesrecht

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden

Private life
Een zoon van hem was priester en superior van het Sint Willibrord College te Katwijk aan de Rijn

Campaign trail (3/5)
 • Werd in 1892 bij tussentijdse verkiezingen in het district Zevenbergen verslagen door E.A.M. van der Kun (rk). Voerde geen verkiezingsstrijd.
 • Versloeg in 1893 bij tussentijdse verkiezingen J. van Loenen Martinet (rad.) na herstemming. In de eerste ronde was oud-minister Hartsen een van de andere kandidaten.
 • Versloeg in 1894 J. van Loenen Martinet (rad.) na herstemming met 3 stemmen verschil

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.