Montesquieu Institute: from science to society

Onderraden en ministeriële overleggen, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date October 12, 2021
city Den Haag
attending S.A. (Stef) Blok, A. (Ankie) Broekers-Knol, H.G.J. (Henk) Kamp, M. (Mark) Rutte, R.W. (Raymond) Knops, K.H. (Kajsa) Ollongren, C.J. (Carola) Schouten, H.P.M. (Ben) Knapen, B. (Barbara) Visser, S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg, S. (Sander) Dekker, A.D. (Dennis) Wiersma, D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius, F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus, A.C. (Alexandra) van Huffelen et al.

Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Carola Schouten, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker, Raymond Knops, Barbara Visser, Ankie Broekers-Knol, Alexandra van Huffelen, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Dennis Wiersma, Steven van Weyenberg, Ben Knapen, Henk Kamp


1.

More about...