Montesquieu Institute: from science to society

Nicolas Cramer, drijvende kracht achter PDC en Montesquieu Instituut, overleden

Wednesday, September 29 2021, 11:14

DEN HAAG (PDC) - Jongstleden zaterdag overleed Nicolas Cramer. Vanaf de oprichting in 1974 gaf hij ruim 40 jaar leiding aan het PDC. Hij zag het als zijn missie om politieke informatie zo breed mogelijk beschikbaar te stellen.

Het ontsluiten van de informatie over parlement en politiek met behulp van digitalisering was voor Nicolas Cramer een speerpunt. Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling vroeg al in de jaren zeventig het PDC, toen een Leids universitair onderzoeksinstituut, te helpen bij het voorkomen dat Kamerleden omkomen in de zich toen aandienende informatieovervloed.

Nicolas Cramer ontwikkelde daartoe bij het PDC een standaard informatiemodel, dat ervoor zorgt dat bestuurders, journalisten, wetenschappers en burgers snel antwoord kunnen krijgen op vragen als: wat is het doel van beleid en wat is de stand van zaken. Vragen die op het eerste oog simpel lijken, maar die dat in de praktijk veel minder zijn.

Verspreiding van kennis over het parlementaire werk en bestuur en, later, de Europese besluitvorming kreeg vorm via de websites Parlement.com en Europa-nu.nl. Samenwerking op dat gebied was er verder met onder meer de beide Kamers en de vertegenwoordiging van de Europese instellingen in Den Haag.

In samenwerking met het ANP werden gebruiksvriendelijke parlementaire, politieke en Europese monitors gelanceerd om de complexe informatiestromen uit Den Haag en Brussel te kanaliseren.

In 2007 droeg Nicolas Cramer bovendien bij aan de oprichting van het Montesquieu Instituut, een bundeling van bestaande instituten op het terrein van parlement, bestuur en politiek in Nederland en de EU. Het instituut werd een fysieke én digitale ontmoetingsplaats voor wetenschappers, waar het onder handbereik van de maatschappij brengen van kennis centraal staat. Valorisatie in optima forma.

 

reactie PDC