Montesquieu Institute: from science to society

Gesprek met gedeputeerde Van der Velde (milieu) over BRZO+, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen

Gesprek | Stientje van Veldhoven

Brzo = Besluit risico's zware ongevallen. Het BRZO+ programma richt zich op de verbetering van het toezicht op de risicovolle bedrijven.


1.

More about...