Montesquieu Institute: from science to society

Oplossingen voor klimaatverandering, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen

Wat zijn de consequenties van de opwarming van de aarde en welk risico heeft de stijgende zeespiegel voor Nederland? In aanloop naar de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) op 1 november 2021, komen de oplossingen voor klimaatverandering op internationaal en nationaal niveau tijdens dit webinar aan de orde. Welke antwoord bieden zij?

Foto: Perito Moreno gletsjer, Patagonië, Argentinië

Programma

  • 14.00 uur: Opening en introductie doorJack Middelburg, hoogleraar geochemie, Universiteit Utrecht, en wetenschappelijk directeur NESSC en Leo Meyer, gastdocent aardwetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 14.10 uur: Roderik van de Wal, hoogleraar zeespiegel en invloed op de kust, Universiteit Utrecht - Hoe hoog stijgt de zee?
  • 14.30 uur: Heleen de Coninck, hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven - Oplossingsrichting en hoop voor de toekomst
  • 14.50 uur: ZKH Jaime de Bourbon de Parme, Klimaatgezant namens de Rijksoverheid - De internationale aanpak
  • 15.15 uur: Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord - De nationale aanpak
  • 15.40 uur: Paneldiscussie en vragen onder leiding van Jack Middelburg en Leo Meyer

Over de sprekers

Lees de bio's van onze sprekers

Aanmelden

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk via het aanmeldformulier.


1.

More about...