Montesquieu Institute: from science to society

In ontvangst nemen handboek gemeenterecht, Den Haag