Montesquieu Institute: from science to society

Gesprek Bernard ter Haar, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen

Gesprek | Kajsa Ollongren

Minister Ollongren heeft een gesprek met Bernard ter Haar, voorzitter studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen.


1.

More about...