Montesquieu Institute: from science to society

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen

Crises en pandemieën dagen mensen uit naar de zin van leed te vragen. Gelovigen beantwoorden die vragen vaak vanuit hun levensovertuiging, maar verhouden zich ook - al dan niet wantrouwig - tot wetenschap en staatsbeleid. In dit webinar bekijken we hoe de relatie tussen religie, wetenschap en politiek in en door de coronacrisis wordt ge(her)definieerd.

Sprekers

  • Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen, Universiteit Utrecht - Coronavirus en de hand van god/de goden: de theodicee revisited?
  • Birgit Meyer, hoogleraar religiewetenschappen, Universiteit Utrecht - Religie en pandemie
  • Pooyan Tamimi Arab, universitair docent religiewetenschappen, Universiteit Utrecht - Secularisering en het coronavirus in Iran
  • Joas Wagemakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch, Universiteit Utrecht - Moskeeën en het coronavirus: tussen pragmatisme, piëteit en politiek

1.

More about...