Montesquieu Institute: from science to society

Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) - Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Thursday, June 11 2020

Bij wetsvoorstel 32127 - Crisis- en herstelwet is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)