Montesquieu Institute: from science to society

Gewijzigde motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 27293 - Wet op het BTW-compensatiefonds