Montesquieu Institute: from science to society

Grensoverschrijdend?, Groningen

Groningen, Martini Toren
wikimedia/Ra-smit

Deze bijeenkomst is voor deze datum afgelast.

Vervaagt de grens tussen talen als je een nieuwe taal aanleert? Dragen synthetische materialen bij aan een verbeterd 'natuurlijk' herstel van je lichaam? Hoe kunnen culturele barrières in militaire samenwerking over grenzen heen beslecht worden? En waar gaat de werkelijkheid over in fantasie in de beeldende kunst?

Tijdens dit symposium bekijken wetenschappers en kunstenaars vanuit hun eigen discipline hoe grenzen vervagen of worden doorbroken.

In deze achtste aflevering van de reeks InterScience van De Jonge Akademie staan lezingen geprogrammeerd van een toegepast taalkundige, een bio-chemicus, een sociaal psycholoog en een visueel kunstenaar.

Meer informatie

Lees meer over het programma op de website van De Jonge Akademie.


1.

More about...