Montesquieu Institute: from science to society

Diversiteitsbeleid binnen de Rijksoverheid: het vlot nog niet zo

Het wil nog niet zo lukken met het diversiteitsbeleid binnen de Rijksoverheid. Hoe zetten we écht een stap vooruit? Saniye Çelik (opleider bij Centre for Professional Learning), Christiaan Rebergen, Marc Allessie en Jacqueline Prins wisselen ideeën uit.

Echte diversiteit gaat over zichtbare én onzichtbare verschillen’, zegt Saniye Çelik, opleider bij Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden. Ze begrijpt echter wel dat overheidsbeleid inzet op de inclusie van zichtbare verschillen:

multiculturaliteit, gender, leeftijd, LHBTI, leeftijd, arbeidsbeperkingen. ‘Als er groepen ondervertegenwoordigd zijn, ben je als overheid geen legitieme organisatie. Bovendien is het aantrekken van groepen met individuen die zichtbaar anders zijn, makkelijker meetbaar. ‘Maar’, benadrukt ze nog eens, ‘door de focus op de zichtbare verschillen raakt het idee van diversiteit als iets dat van iedereen is, onderbelicht. En daardoor verlies je ook mensen.’

Chief Diversity Officer

Saniye denkt dat er een aanjager nodig is binnen het Rijk: ‘Er is een interdepartementaal overleg, daarnaast heb je departementen die het zelf doen of met een paar ministeries samen, maar het lukt maar niet om het naar een hoger niveau te tillen.’ Ze pleit voor de aanstelling van een tijdelijke Chief Diversity Officer Rijk. ‘Er bestaan al een CFO en een CIO, waarom geen CDO? Zijn of haar belangrijkste opdracht moet zijn om mensen met elkaar te verbinden. Je kunt echt veel van elkaar leren en een vliegwiel creëren. Veel mensen die hiermee bezig zijn binnen het Rijk lukt het op dit moment niet om de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid het vraagstuk Rijksbreed verder te brengen.’

Lees hier het volledige artikel in het Algemene Bestuursdienst Blad hier.