Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Overzicht ongeplande BiZa-activiteiten (ter informatie) / Algemeen overleg / Aanstellingswijze burgemeester / Algemeen overleg / Bestuurlijke organisatie en democratie / Algemeen overleg / Bevolkingsdaling en krimp / Algemeen overleg / Desinformatie en digitale inmenging / Algemeen overleg / Financiële verhoudingen (voorjaar 2020) / Algemeen overleg / Grensoverschrijdende samenwerking / Algemeen overleg / Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal / Ontwikkelprogramma (ROP)?) / Algemeen overleg / Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen) / Algemeen overleg / Renovatie Binnenhof / Algemeen overleg / Rijkvastgoed / Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten mb.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod / Algemeen overleg / Wet normering topinkomens / Algemeen overleg / Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) / Inbreng feitelijke vragen / Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: / prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) / Inbreng schriftelijk overleg / Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK) (in te plannen na ommekomst van de brief over het Friese taal beleid) / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Hoorzitting/ gesprek met een delegatie van het / 'Moscow / Project' (Amerikaanse denktank gespecialiseerd in buitenlandse invloed van verkiezingen) / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's / (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO / Grensoverschrijdende samenwerking) / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister) / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd) / Notaoverleg / Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” / Notaoverleg / Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232). / Notaoverleg / Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over / Marktwerking uit de huursector” (35178) / Werkbezoek / Grensoverschrijdende samenwerking (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking) / Rondvraag / Geen agendapunten / Besloten gedeelte / Geen agendapunten"