Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein 10, 11 en 12 december (week 50) / VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (3486, nr. 22)35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))34 972 (Wet digitale overheid) / Te agenderen debatten 2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) / Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door / Google (Middendorp) / Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes)Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van / Eijs) / Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan¬ / Geselschap) / Debat over huizen met gebreken (Beckerman)Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van / Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) / Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) / Dertigledendebatten 2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij / (Ouwehand) / Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol)Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten- / Arissen) / Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)"