Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 30
 

Zaak:

 

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene / Rekenkamer, A.P. Visser - 29 november 2019 / Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen - 35298-5

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (Kamerstuk 35 298).

Volgcommissie(s):

FIN