Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Ontwikkelingen Funderingsproblematiek"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 28
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 3 december 2019 / Ontwikkelingen Funderingsproblematiek - 30136-52

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt dd. 5 februari 2020.