Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico’s door lage concentraties koolmonoxide'"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 27
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 3 december 2019 / Advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico’s door lage concentraties koolmonoxide' - 28325-204

Voorstel:

Te zijner betrekken bij de voorhangprocedure van de AMvB waarin de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties wordt geregeld..

Noot:

De minister werkt samen met de sector aan een wettelijk stelsel dat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties onder certificering brengt.

Doelstelling van het wettelijk stelsel is dat gasverbrandingsinstallaties veilig zijn om te gebruiken. Het wetsvoorstel (wijziging Woningwet, Kamerstuk 35

  • dat dit stelsel mogelijk maakt is dit jaar door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De nadere uitwerking van dit stelsel in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal binnenkort bij de Kamer in voorhang worden gebracht.

Het is de verwachting dat dit stelsel per 1 juli 2020 in werking zal kunnen treden.

VWS

Volgcommissie(s):