Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Consequenties over de overweging om de voorhang uitstel AO / Omgevingswet"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 26
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der / Meer - 3 december 2019 / Consequenties van het uitstellen van het Algemeen Overleg Omgevingswet i.v.m. de voorhang van het Invoeringsbesluit - 33118-124

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De minister geeft de Kamer in overweging om de voorhang van het Invoeringsbesluit nog deze maand af te ronden Dit in verband met de beoogde publicatie van het Invoeringsbesluit medio 2020 en de stappen die daarvoor nog nodig zijn: advisering door de Raad van State en notificatie bij de Europese Commissie.