Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 22
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der / Meer - 27 november 2019 / Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet / (twintigste tranche) - 32127-236

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 december 2019.

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 25 december 2019.

Volgcommissie(s):

I&W, LNV, OCW, EZK